Winschoter Tafeltennis Club WTTC

WTTC Agenda

May 2009 Terug naar huidige maand Jul 2009
Datum Evenementen in Juni 2009 Info
07.06.2009 33e IDEFIX Toernooi

 

Beste tafeltennisliefhebbers,
Hierbij ontvangen jullie de uitnodiging voor de 33ste editie van het Idéfix Toernooi. De Groninger studenten zullen weer alles uit de kast halen om er een sportief en gezellig toernooi van te maken.
Dit jaar vindt het toernooi plaats op zondag 7 juni. Deelname staat open voor jeugd en senioren uit alle afdelingen van Nederland. In de bijlage zijn de inschrijfformulieren, de poster en de convocatie te vinden. Er zal zowel in een enkel- als een dubbeltoernooi voor de prijzen gespeeld worden.
Ik verzoek jullie om het toernooi onder de leden te verspreiden en om de inschrijfformulieren en de poster ergens centraal op te hangen. De sluitingsdatum voor inschrijvingen is 3 mei.
Graag tot ziens op het Idéfix Toernooi,
Namens de toernooicommissie,
Daan Vermeer
 
Uitnodiging tot inschrijving
 
1.        Naam van het toernooi: Idéfix Toernooi.
2.        Datum: zondag 07 juni 2009.
3.        Zaal: Aclo Sportcentrum RuG (Paddepoel), Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen, 050–3638063, Bereikbaar vanaf het Centraal Station met lijn 11 en 15.
4.        Organisatie: G.S.T.T.V. Idéfix.
5.        Toernooileider:. Daan Vermeer – Aquamarijnstraat 347 - 9743 PJ Groningen
mobiel 06-38223371 - e-mail idefixtoernooi@hotmail.com.
6.        Toernooicommissie: Marten Blaauw,Florian Bouwman, Ronald de Graaf, Jaysron Mathilda (penningmeester), Dafne Piersma, Marijn Rozema en Daan Vermeer (voorzitter).
7.        Goedkeuring: Is verleend door het hoofdbestuur van de N.T.T.B.
8.        Soort Evenement: Dit is een OL-Evenement.
9.        Bondsvertegenwoordiger: Peter Hanning, peter.hanning@home.nl
10.     Aanvang: Alle klassen beginnen om 9.00 uur, de zaal is om 8.00 uur open.
11.     Einde: De finales van het jeugdtoernooi zijn uiterlijk om 18.00 uur gepland. Het toernooi eindigt uiterlijk om 20.00 uur.
12.     Tafels: Er zal op maximaal 45 blauwe tafels gespeeld worden van het merk Butterfly.
13.     Ballen: Er wordt gespeeld met ballen die zijn goedgekeurd door de NTTB.
14.     Deelname: Het toernooi staat open voor verenigingen uit alle afdelingen.
15.     Klasse indeling:
Jeugd
Jongens en meisjes spelen samen in één jeugdklasse. Jeugdspelers spelen in de volgende klassen: landelijk A, landelijk B, landelijk C en de regionale klassen 1 t/m 6 (klasse 6 is gelijk aan de startersklasse afdeling Noord). Van landelijk spelende meisjes wordt door de bondsvertegenwoordiger bepaald in welke klasse zij uitkomen. Zowel gemengde dubbels als jongens- of meisjesdubbels zijn toegestaan. Bij de indeling in de dubbelspelklassen geldt de hoogste klasse van de twee dubbelpartners.
Senioren
Dames en heren spelen samen in één seniorenklasse. Er zal in zowel enkel- als dubbelspel gespeeld worden in de klassen: A, B, C, D, E, F, G en H. De toernooileiding bepaalt, in overleg met de bondsvertegenwoordiger, in welke klasse de dames uitkomen. Meestal zal dat twee licenties lager zijn dan de eigen dames-licentie. Zowel gemengde dubbels als dames- of herendubbels zijn toegestaan. Bij de indeling in de dubbelspelklassen geldt de hoogste licentie van de twee dubbelpartners.
16.     Speelwijze: Er wordt in alle klassen gespeeld volgens een meerkampsysteem met waar mogelijk minimaal vijf deelnemers per poule. Plaatsing zal geschieden aan de hand van de laatst gepubliceerde ranglijsten. Bij gelijk eindigen in de poules geldt de meerkampregel. De wedstrijden in de klassen senioren en jeugd worden gespeeld in “best of five” met games t/m 11 punten.
17.     Inschrijving: Indien men lid is van meerdere verenigingen is men verplicht zowel de vereniging waarvoor men inschrijft, als de vereniging waarvoor men competitie speelt op het inschrijfformulier te vermelden.
Jeugd kan inschrijven in één (gemengde) enkel- en één (gemengde) dubbelspelklasse. De jeugd moet zich in de enkel- en dubbelspelklasse inschrijven in de competitieklasse waarin de speler in het voorjaarsseizoen van 2009 is uitgekomen. Onder geen enkele voorwaarde mogen jeugdspelers die in de seniorencompetitie spelen zich bij de jeugd inschrijven. Ditzelfde geldt voor jeugdspelers die in het bezit zijn van een seniorenlicentie. Jeugdspelers die inschrijven voor het seniorentoernooi dubbelen daar ook. Inschrijven in een te lage klasse is verboden. De toernooicommissie kan aan de hand van percentagelijsten jeugdspelers in een lagere dan wel hogere klasse indelen.
Senioren kunnen inschrijven in één (gemengde) enkel- en één (gemengde)dubbelspelklasse. Senioren schrijven in op de licentieklasse die in de licentieadministratie is vermeld. Senioren die in de jeugdcompetitie spelen, moeten bij de senioren worden ingeschreven. Aan de hand van het aantal inschrijvingen bepaalt de bondsvertegenwoordiger welke klassen worden samengevoegd. Inschrijving in zowel een hogere als een lagere licentieklasse is verboden.
18.     Legitimatie: Elke deelnemer is bij inschrijving en deelname in het bezit van een geldige Nationale Sportpas-NTTB en die op verzoek kunnen tonen. Voor spelers boven 14 jaar geldt dit ook voor een legitimatiebewijs.
19.     Inschrijfadres: Daan Vermeer – Aquamarijnstraat 347 - 9743 PJ Groningen
mobiel 06-38223371 - e-mail idefixtoernooi@hotmail.com.
20.     Inschrijfgeld: Voor de jeugd bedraagt het inschrijfgeld 8,00 euro per persoon. Voor senioren bedraagt het inschrijfgeld 10,00 euro per persoon.
21.     Inschrijfformulieren: Voor de afdelingen Noord, Twente, Zwolle en genodigden geldt: aan het (wedstrijd)secretariaat van uw vereniging is een verzamelinschrijfformulier toegezonden. Inschrijving dient via dit formulier of via e-mail (idefixtoernooi@hotmail.com) te geschieden.
22.     Betaling: De tafeltennisverenigingen van de deelnemers maken het totale verschuldigde bedrag, voor alle deelnemers, in één keer over op postgirorekening 2498329 t.n.v. G.S.T.T.V. Idéfix Toernooicommissie te Groningen. Dit dient tegelijk te gebeuren met het retoursturen van de inschrijfformulieren of een e-mail en onder vermelding van “Toernooi 2009”. Tevens moet bij de betaling de naam van de club worden vermeld. Betaling aan de zaal op de dag zelf is niet mogelijk.
23.     Sluitingsdatum: 3 mei 2009 of zodra er 240 inschrijvingen zijn. De rest komt op een reservelijst. Afmelden van deelname is ook tot 3 mei 2009 mogelijk bij het inschrijfadres.
24.     Prijzen: In het enkelspel zijn er per klasse drie prijzen beschikbaar. In het dubbelspel zijn er per klasse twee prijzen beschikbaar.
25.     Prijsuitreiking: Geschiedt direct na afloop van elke finale.
26.     Deelnemers: Elke deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/ haar inschrijving, terwijl zijn/haar inschrijving tevens inhoudt dat hij/zij akkoord gaat met eventuele samenvoegingen c.q. het vervallen van klassen volgens de daarvoor geldende regels. Elke deelnemer, die op het toernooi geen geldige legitimatie kan tonen, wordt onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
27.     Deelnemersboekjes: Worden voor het begin van het toernooi uitgereikt. Indien noodzakelijk voor een goed verloop van het toernooi, zullen de deelnemersboekjes worden toegezonden aan het verenigingsadres.
28.     Speelruimte: Op de speelvloer worden alleen deelnemers en hun begeleiders toegelaten. Toeschouwers zullen op de daarvoor bestemde tribune plaats te nemen.
29.     Sportkleding: Het dragen van goedgekeurde sportkleding is verplicht.
30.     Lijmen: Lijmen is verboden binnen de accommodatie naar NTTB-protocol.
31.     Roken: Roken is verboden binnen de accommodatie.
32.     Entreegelden: Zullen niet worden geheven.
33.     Kantine: Is in het sportcomplex aanwezig.
34.     Bepalingen: De toernooicommissie behoudt zich alle rechten voor, zoals omschreven in het Toernooi- en Wedstrijdreglement van de N.T.T.B en de daaraan verbonden handboeken.
35.     Website: http://www.gsttvidefix.nl/idefixtoernooi.php
 
Sportieve groeten en tot ziens op 7 juni!
 
De Toernooicommissie.


Link
Lijst van alle evenementen